Denmark

Kontakt din salgschef
Ukrudtsmidler

DK_Clomate
Clomate® 

Ukrudtsmiddel må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps.

Yderligere information

Aktivstof
Clomazon 360 g/L

Formulering
Midlet er en kapselsuspension (CS)

Emballagestørrelse
1 L  /  3 L  /  5 L

Afgrøder
Vinterraps

DK_GlyphomaxHL
Glyphomax® HL

Ukrudtsmiddel må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Yderligere information

Aktivstof
Glyphosat 480 g/L

Formulering
Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Emballagestørrelse
5 L  /  10 L  /  15 L  /  20 L  /  200 L  /  640 L  /  1000 L

Afgrøder
Udyrkede arealer, korn før høst, ærter før høst, raps før høst, hestebønner før høst, stubmarker, frøgræsstub, fodergræs, forårsanvendelse, direkte såning, grankulturer, frugtplantager, andre trækulturer, stødbehandling af fældede træer, pensling, ryg- og håndholdt sprøjte

DK_Glyphomax360TF
Glyphomax® 360 TF

Ukrudtsmiddel må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Yderligere information

Aktivstof
Glyphosat 360 g/L

Formulering
Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Emballagestørrelse
5 L  /  10 L  /  15 L  /  20 L  /  200 L  /  640 L  /  1000 L

Afgrøder
Udyrkede arealer, korn før høst, ærter før høst, raps før høst, hestebønner før høst, stubmarker, stubmarker efter frøgræs, græs, forårsanvendelse, direkte såning, grankulturer, frugtplantager og andre trækulturer