Careers Albaugh Europe

Albaugh Europe

Currently no open job position in Albaugh Europe.

Albaugh TKI - Slovenia 

Tehonlog priprave proizvodnje (m/ž)

PREDSTAVITEV PODJETJA:
Uspešno mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo fitofarmacevtskih sredstev, zaradi želje po širitvi svoje ekipe, medse vabi odprto in fleksibilno osebo na delovno mesto »Tehnolog priprave proizvodnje«

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • nadzor poteka tehnoloških postopkov
 • sodelovanje pri načrtovanju in organiziranosti proizvodnje
 • izdelava dnevnih planov in razporedov zaposlenih
 • izdelava pakirnih in formulacijskih listov
 • lansiranje delovnih nalogov
 • knjiženje porabe po delovnih nalogih
 • sodelovanje v timih in projektih

KAJ NUDIMO:

 • Nudimo zaposlitev za polni delovni čas v mladem in povezanem kolektivu.

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • zaključeno visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo kemijske smeri vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih
 • zaželeno poznavanje tehnologije proizvodnih izvedbenih procesov
 • aktivno znanje zanje angleščine (branje/govorjenje/pisanje)
 • napredno znanje MS Office paketa
 • zaželeno poznavanje Microsoft Dynamics (Navision) in /ali SAP platforme
 • razvite komunikacijske sposobnosti
 • sposobnost za timsko delo, samostojnost, natančnost, vztrajnost
 • urejenost
 • vozniški izpit B kategorije
 • potrdilo o nekaznovanosti

Vašo prijavo pričakujemo v slovenskem in angleškem jeziku po pošti ali na e-mail: kadrovska@albaugh.eu

​​​​​​​

Specialist za računovodstvo in konsolidacijo

PREDSTAVITEV PODJETJA:
Uspešno mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo fitofarmacevtskih sredstev, zaradi želje po širitvi svoje ekipe, medse vabi odprto in fleksibilno osebo na delovno mesto »Specialist za računovodstvo in konsolidacijo«

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • konsolidacija vseh pravnih oseb v regiji Evropa
 • konsolidacija prodaje in izločanje transakcij med povezanimi podjetji
 • konsolidacija podknjig obveznosti in terjatev ter odprava odprtih stanj znotraj podjetja
 • konsolidacija računovodskih izkazov
 • priprava različnih podrobnih poročil o konsolidiranih računovodskih izkazih
 • analiziranje in interpretacija stroškov za zagotovitev točnosti računovodskih izkazov
 • spremljanje ustreznosti rezervacij in po potrebi oblikovanje novih
 • nalaganje poročevalskih bilanc pravnih oseb v orodje za poročanje skupini (orodje se imenuje BPC)
 • validacija različnih poročanj v BPC in iskanje morebitnih odstopanj
 • priprava dodatnih poročil ali analiz
 • sodelovanje pri konsolidaciji za potrebe letnega planiranja in pripravi mesečnih napovedi
 • zagotavljanje ustreznosti z US GAAP

KAJ NUDIMO:

 • Dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju
 • Zaposlitev za polni delovni čas v mladem in povezanem kolektivu, kjer izzivov nikoli ne zmanjka
 • Mentorstvo in stalno podporo sodelavcev
 • Stimulativen plačni sistem in letne nagrade za poslovno uspešnost

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • zaključeno visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri – 510 let izkušenj na področju računovodstva z izkušnjami na področju konsolidacije
 • Izkušnje na različnih področjih, kot so obveznosti, terjatve, knjiženje stroškovnih mest in aktivnosti računovodskega zaključevanja
 • Izkušnje s procesi konsolidacije in izločanjem transakcij med povezanimi družbami znotraj skupine
 • Poznavanje US GAAP
 • odlično ustno in pisno znanje angleškega jezika
 • napredno znanje MS Office paketa (odlično znanje Excela)
 • zaželeno poznavanje Microsoft Dynamics (Navision)
 • razvite komunikacijske sposobnosti
 • sposobnost za timsko delo, samostojnost, natančnost, vztrajnost
 • urejenost
 • vozniški izpit B kategorije
 • potrdilo o nekaznovanosti

Vašo prijavo pričakujemo v slovenskem in angleškem jeziku po pošti ali na e-mail: kadrovska@albaugh.eu


Gasilec (m/ž)

PREDSTAVITEV PODJETJA:
Uspešno mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo fitofarmacevtskih sredstev, zaradi želje po širitvi svoje ekipe, medse vabi odprto in fleksibilno osebo na delovno mesto »Gasilec«

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • izvajanje operativnih nalog gasilstva (gašenje in reševanje ob požarih, ekoloških in industrijskih nesrečah,
 • zaščita in reševanje oseb in premoženja v skladu s predpisi ter načrtom zaščite in reševanja)
 • izvajanje preventivnih nalog (preventivni obhodi po objektih in na celotnem varovanem območju,
 • skrb za sisteme aktivne in pasivne požarne zaščite, ter ostale opreme za zaščito pri delu)
 • upravljanje s sistemi aktivne požarne zaščite (šprinkler sistemi, požarne centrale,…)
 • izvajanje požarne straže (pretakanje, vroča dela,…)
 • izvajanje nalog v skladu z načrtom zaščite in reševanja in internimi predpisi
 • izvajanje drugih nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja

KAJ NUDIMO:

 • Dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju
 • Zaposlitev za polni delovni čas v mladem in povezanem kolektivu, kjer izzivov nikoli ne zmanjka
 • Mentorstvo in stalno podporo sodelavcev
 • Stimulativen plačni sistem in letne nagrade za poslovno uspešnost

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • opravljeno usposabljanje za pridobitev poklica Gasilec
 • zaključeno srednje tehnično ali drugo strokovno ali splošno izobraževanje
 • osnovno znanje zanje angleščine (branje/govorjenje/pisanje)
 • osnovno znanje MS Office paketa
 • razvite komunikacijske sposobnosti
 • sposobnost za timsko delo, samostojnost, natančnost, vztrajnost
 • sposobnost fizičnega dela
 • sposobnost dela stoje
 • urejenost
 • vozniški izpit B kategorije (prednost je vozniški izpit C kategorije)
 • potrdilo o nekaznovanosti

Vašo prijavo pričakujemo v slovenskem jeziku po pošti ali na e-mail: kadrovska@albaugh.eu


Gasilec pripravnik (m/ž)

PREDSTAVITEV PODJETJA:
Uspešno mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo fitofarmacevtskih sredstev, zaradi želje po širitvi svoje ekipe, medse vabi odprto in fleksibilno osebo na delovno mesto »Gasilec pripravnik«

OPIS DELOVNEGA MESTA:

Kandidat bo poslan na šolanje za pridobitev poklica gasilec in se bo v času zaposlitve šolal.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje zahteve:

 • dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (peta raven),
 • psihofizična in zdravstvena sposobnost,
 • vozniški izpit B kategorije, zaželen tudi izpit C kategorije
 • kandidat ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

Kandidati bodo v izbirnem postopku morali opraviti preizkus psihofizične sposobnosti. Izbrani kandidat bo pred zaposlitvijo moral opraviti pregled zdravstvene sposobnosti.

Ugotavljanje psihofizične sposobnosti in vstopna norma:

 • Cooperjev test (2400m, pod 11min)
 • Sklece (25 ponovitev v 1 min)
 • Dvig trupa (30 ponovitev v 1 min)
 • Dvigovanje bremena iz počepa (20 ponovitev v 1 min)
 • Dvig iz vese na drogu (5 ponovitev)

Podrobnosti o programu in načinu izvedbe preizkusa in merila za ugotavljanje psihofizične sposobnosti so navedene v Programu usposabljanja za pridobitev poklica gasilec (vir: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Gasilska-sola/Razpis-gasilec-2023/Program_usposabljanja_za_pridobitev_poklica_gasilec-s-prilogo-I.pdf)

KAJ NUDIMO:

 • Dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju
 • Zaposlitev za polni delovni čas v mladem in povezanem kolektivu, kjer izzivov nikoli ne zmanjka
 • Mentorstvo in stalno podporo sodelavcev
 • Stimulativen plačni sistem in letne nagrade za poslovno uspešnost
 • S kandidatom bo sklenjena pogodba o šolanju

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • kandidati morajo imeti status operativnega gasilca v prostovoljnih ali poklicnih organizacijah in vlogi priložiti izpisan matični list
 • osnovno znanje znanje angleščine (branje/govorjenje/pisanje)
 • osnovno znanje MS Office paketa
 • razvite komunikacijske sposobnosti
 • sposobnost za timsko delo, samostojnost, natančnost, vztrajnost
 • sposobnost fizičnega dela
 • sposobnost dela stoje
 • urejenost

Vašo prijavo pričakujemo v slovenskem jeziku po pošti ali na e-mail: kadrovska@albaugh.eu


Vzdrževalec strojnik

PREDSTAVITEV PODJETJA:
Uspešno mednarodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo fitofarmacevtskih sredstev, zaradi želje po širitvi svoje ekipe, medse vabi odprto in fleksibilno osebo na delovno mesto »Vzdrževalec strojnik«

OPIS DELOVNEGA MESTA:
 • Vzdržuje stroje, naprave in priprave
 • Izvaja preventivna, kurativna vzdrževalna in montažna dela na različnih strojih in napravah
 • Izvaja večja in manjša popravila strojev in naprav
 • Knjiži porabo materiala in delovne naloge

KAJ NUDIMO:

 • Dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju
 • Zaposlitev za polni delovni čas v mladem in povezanem kolektivu, kjer izzivov nikoli ne zmanjka
 • Mentorstvo in stalno podporo sodelavcev
 • Stimulativen plačni sistem in letne nagrade za poslovno uspešnost

KAJ PRIČAKUJEMO:

 • Zaključeno srednje tehnično in drugo strokovno izobraževanje ter splošno izobraževanje; usmeritev: strojna, elektro ali mehatronik
 • Osnovno znanje zanje angleščine (branje/govorjenje/pisanje)
 • Osnovno znanje MS Office paketa
 • Razvite komunikacijske sposobnosti
 • Sposobnost za timsko delo, samostojnost, natančnost, vztrajnost
 • Urejenost
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Potrdilo o nekaznovanosti

Vašo prijavo pričakujemo v slovenskem jeziku po pošti ali na e-mail: kadrovska@albaugh.eu