Netherlands

Neem contact op met uw verkoopmanager
Herbiciden

NL_Clomate
Clomate® 

Voor-opkomst langwerkend herbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden in winterkoolzaad, consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

Aanvullende informatie

Werkzame stof
Clomazon 360 g/L

Formulering
Capsule suspensie (CS)

Verpakkingseenheid
1 L  /  2,5 L  /  3 L  /  5 L  /  10 L  /  20 L

Teelten
consumptieaardappel, zetmeelaardappel, winterkoolzaad

Flame
FlameTM

Onkruidbestrijdingsmiddel voor gebruik na-opkomst ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden in winter- en zomertarwe en in winter- en zomergerst.

Aanvullende informatie

Werkzame stof
bevat 500 g/kg (50.0% w/w) Tribenuron-methyl

Formulering
Wateroplosbaar granulaat (SG)

Verpakkingseenheid
10 g  /  600 g

Teelten
wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst

NL_MatosExtra
Matos® Extra

Systemisch onkruidbestrijdingsmiddel voor gebruik in de landbouw en algemeen onderhoud.

Aanvullende informatie

Werkzame stof
Glyfosaat 480 g/L

Formulering
SL met water mengbaar concentraat

Verpakkingseenheid
1 L  /  5 L  /  10 L  /  15 L  /  20 L  /  200 L  /  640 L

Teelten
akkerbouwgewassen, pootaardappel, zetmeel- en consumptie-aardappel, bieten, granen, droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen, groenbemestersgewassen, voedergrasland, appel, peer, uien, asperge, bloembol- en bloemknolgewassen, narcis (meerjarige teelt, onbedekt), kerstbomen, bosbouw, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen, permanent onbeteelde terreinen,  tijdelijk onbeteeld terrein, open verhardingen, onverhard

NL_PanicFree
Panic® Free

Systemisch onkruidbestrijdingsmiddel voor gebruik in de landbouw en algemeen onderhoud.

Aanvullende informatie

Werkzame stof
Glyfosaat 360 g/L

Formulering
SL met water mengbaar concentraat

Verpakkingseenheid
1 L  /  5 L  /  10 L  /  15 L  /  20 L  /  200 L  /  640 L  voor professioneel toepassing
0,1 L  /  0,2 L  /  0,25 L  /  0,5 L  voor niet professioneel toepassing

Teelten (professioneel toepassing)
akkerbouwgewassen, pootaardappel, zetmeel- en consumptie-aardappel, bieten, granen, droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen, groenbemestersgewassen, voedergrasland, appel, peer, uien, asperge, bloembol- en bloemknolgewassen, narcis (meerjarige teelt, onbedekt), kerstbomen, bosbouw, , cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen, onbeteeld terrein, tijdelijk onbeteeld terrein (inclusief akkerranden), open verhardingen, onverhard

Teelten (niet professioneel toepassing)
sierbeplanting, moestuin, gazons, open verhardingen (grind, schelpen, etc), onverharde terreinen, stobben van afgezaagde bomen en struiken

NL_Policlean480
Policlean® 480

Systemisch onkruidbestrijdingsmiddel voor gebruik in de landbouw en algemeen onderhoud.

Aanvullende informatie

Werkzame stof
Glyfosaat 480 g/L

Formulering
SL met water mengbaar concentraat

Verpakkingseenheid
1 L  /  5 L  /  10 L  /  15 L  /  20 L  /  200 L  /  640 L

Teelten
akkerbouwgewassen, pootaardappel, zetmeel- en consumptie-aardappel, bieten, granen, droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen, groenbemestersgewassen, voedergrasland, appel, peer, uien, asperge, bloembol- en bloemknolgewassen, narcis (meerjarige teelt, onbedekt), kerstbomen, bosbouw, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen, permanent onbeteelde terreinen,  tijdelijk onbeteeld terrein, open verhardingen, onverhard