Poland

Dane kontaktowe
Herbicydy 
Fence480SC_PL

Fence® 480 SC 

jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, występującym w postaci zawiesinoemulsji.

Fence jest herbicydem pobieranym przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek. Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną.

Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 480 g/l (40,51%)

Formulacja
koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)

Jednostka opakowania
Butelki HDPE a’500 ml  /  1 ltr  /  3 ltr  /  5 ltr  /  10 ltr  /  15 ltr  /  20 ltr

Uprawy
Pszenica ozima

Comandor-480EC_PL

Comandor® 480 EC

jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych rocznych  chwastów jedno i dwuliściennych. Comandor 480 EC jest herbicydem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodującym hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l  (47,3%)

Formulacja
koncentrat do sporządzenia emulsji wodnej (EC)

Jednostka opakowania
Butelka HDPE o pojemności a’1 ltr  /  3 ltr  /  5 ltr  /  10 ltr  /  15 ltr  /  20 ltr

Uprawy
Rzepak ozimy

BoomEfekt-360SL_PL
Boom Efekt 360 SL

jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Glifosat  w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)

Formulacja
koncentrat do sporządzania roztworu wodnego (SL)

Jednostka opakowania
Butelka HDPE o pojemności a’200 ml  /  250 ml  /  500 ml  /  1 ltr  /  5 ltr  /  10 ltr  /  15 ltr  /  20 ltr

Uprawy
Zarejestrowany w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni

RosateClean-360SL_PL
Rosate® Clean 360 SL

jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Glifosat  w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)

Formulacja
koncentrat do sporządzania roztworu wodnego (SL)

Jednostka opakowania
Butelka HDPE o pojemności a’200 ml  /  250 ml  /  500 ml  /  1 ltr  /  5 ltr  /  10 ltr  /  15 ltr  /  20 ltr

Uprawy
Zarejestrowany w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni

DominatorClean-360SL_PL

Dominator® Clean 360 SL

jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Glifosat  w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)

Formulacja
koncentrat do sporządzania roztworu wodnego (SL)

Jednostka opakowania
Butelka HDPE o pojemności a’200 ml  /  250 ml  /  500 ml  /  1 ltr  /  5 ltr  /  10 ltr  /  15 ltr  /  20 ltr

Uprawy
Zarejestrowany w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni

DominatorHL-480SL_PL
Dominator® HL 480 SL

jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Glifosat w postaci soli dimetyloamoniowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 480 g/l (39,28%)

Formulacja
koncentrat do sporządzania roztworu wodnego (SL)

Jednostka opakowania
PET:  1 ltr  /  5 ltr
HDPE:  10 ltr  /  20 ltr  /  200 ltr  /  640 ltr

Uprawy
Patrz etykieta środka ochrony roślin

Barracuda
Barracuda® 

jest herbicydem, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie.

 
Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%)

Formulacja
koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)

Jednostka opakowania
Butelka HDPE o pojemności a’1 ltr  /  3 ltr  /  5 ltr  /  10 ltr  /  15 ltr  /  20 ltr

Uprawy
Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa

LandmasterClean-360SL_PL

Landmaster® Clean 360 SL

jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Glifosat  w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)

Formulacja
koncentrat do sporządzania roztworu wodnego (SL)

Jednostka opakowania
Butelka HDPE o pojemności a’200 ml  /  250 ml  /  500 ml  /  1 ltr  /  5 ltr  /  10 ltr  /  15 ltr  /  20 ltr

Uprawy
Zarejestrowany w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni

Clomate-360CS_PL

Clomate® 360 CS

jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przed wschodami rośliny uprawnej, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym i ziemniaku.

Środek Clomate 360 CS przeznaczany jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Informacje dodatkowe

Substancja aktywna
Chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 360 g/l (30,25%)

Formulacja
zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS)

Jednostka opakowania
Butelka HDPE o pojemności a’1 ltr  /  2,5 ltr  /  3 ltr  /  5 ltr  /  10 ltr  /  20 ltr

Uprawy
Rzepak ozimy, ziemniak