Serbia

Kontaktirajte svog menadžera prodaje
Herbicidi

BoomEfekt
Boom efekt® 

Neselektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje korova u zasadima voća, vinove loze, na strništima i nepoljoprivrednim površinama kao i pre pripreme zemljišta za setvu okopavina.

Dodatne informacije

Aktivna materija
GLIFOSAT IZOPROPIL-AMINO SO 41 % w/w (480 g/L)

Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje
0,2 L  /  1 L  /  5 L  /  20 L  /  25 L  /  200 L

Kultura
jabuke, kruške, vinova loza, kukuruz, soja, suncokret, krompir 

RS-Palacid480SL
Palacid 480-SL®

Translokacioni folijarni herbicid.

Dodatne informacije

Aktivna materija
DIKAMBA 41% w/w (480 g/L)

Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje
0,2 L  /  0,5 L  /  1 L  /  5 L  /  200 L

Kultura
kukuruz (silažni i merkantilni)

Fungicidi

RS-KossanWG
Kossan WG®

Nesistemični, preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem.

Dodatne informacije

Aktivna materija
Sumpor 80 % w/w (800 g/kg)

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje
0,03 kg (30 g)  /  1 kg  /  10 kg  /  25 kg

Kultura
jabuke, vinova loza

RS-PinuzebM-45
Pinozeb M-45

Nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem.

Dodatne informacije

Aktivna materija
Mankozeb 80 % w/w (800 g/kg)

Formulacija
Kvašljivi prašak (WP)

Pakovanje
0,025 kg (25 g)  /  0,1 kg (100 g)  /  1 kg  /  5 kg  /  15 kg  /  25 kg

Kultura
paradajz