Slovenia

Kontakt
Herbicidi

BoomEfekt
Boom efekt® 

je neselektivni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega plevela, ozkolistnega in širokolistnega ter večletnega plevela z globokimi koreninami. Deluje sistemično preko zelenih delov rastlin in se z rastlinskimi sokovi prenaša po rastlini.

Dodatne Informacije

Aktivna snov
Glifosat 360 g/l  (glifosat v obliki izopropilamino soli 48 % )

Formulacija
vodotopni koncentrat (SL)

Enota pakiranja
0,1 L  /  0,2 L  /  1 L  /  5 L  /  20 L

Uporaba
vinogradi, sadovnjaki, strnišča, nekmetijske površine, gozdne drevesnice, mladih nasadih iglavcev, panji listavcev

Flame
FlameTM

je herbicid v granulah, ki vsebuje 500 g/kg tribenurona s sodobno SG formulacijo za obvladovanje specifičnih širokolistnih plevelov v žitih po vzniku plevela.

Dodatne Informacije

Aktivna snov
500 g/kg Tribenuron, sulfonilsečnina

Formulacija
vodotopne granule (SG)

Enota pakiranja
300 g  /  120 g

Uporaba
ozimna pšenica, ozimni in jari ječmen

Fungicidi  

SI_Cosinus
Cosinus®

je kontaktni fungicid za varstvo vinske trte pred oidijem (Uncinula necator).

Dodatne Informacije

Aktivna snov
Žveplo 80 %

Formulacija
močljiva zrnca (WG)

Enota pakiranja
0,3 kg  /  1 kg  /  10 kg  /  25 kg

Uporaba
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja

SI_PinozebM-45
Pinozeb M-45 

je kontaktni preventivni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis), peronospore vinske trte (Plasmopara viticola), krompirjeve in paradižnikove plesni (Phytophtora infestans).

Dodatne Informacije

Aktivna snov
Mankozeb 80 %

Formulacija
močljivi prašek (WP)

Enota pakiranja
0,1 kg  /  1 kg  /  5 kg  /  25 kg

Uporaba
jablane, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, krompir, paradižnik

SI_Prolectus
Prolectus® 

je fungicid s preventivnim, kurativnim in izrazitim translaminarnim delovanjem. Uporabljamo ga za zatiranje sive plesni (Botrytis fuckeliana), navadne sadne gnilobe (Monilinia fructigena) in cvetne monilije (Monilinia laxa).

Dodatne Informacije

Aktivna snov
Fenpirazamin 50 %

Formulacija
močljiva zrnca (WG)

Enota pakiranja
0,25 kg  /  1 kg

Uporaba
vinska trta za pridelavo vinskega grozdja, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, jagode, breskve, nektarine, paradižnik, paprika, jajčevec, bučka

Fitoregulator

SI_Maxcel
MaxcelTM 

je rastni regulator iz skupine citokininov. Uporablja se za redčenje plodičev jablan in hrušk z dobrim delovanjem na preprečevanje in prekinjanje alternance. Izboljšuje diferenciacijo cvetnih brstov ter pospešuje celično delitev in posledično povečuje plodove.

Dodatne Informacije

Aktivna snov
6-benziladenin  2 %

Formulacija
vodotopni koncentrat (SL)

Enota pakiranja
5 L

Uporaba
jablane in hruške